วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2550

วิธีการหา det แบบ Minor-CoFactor
ไม่มีความคิดเห็น: